dijous, 30 de juny del 2011

Presentació

Benicadell al fons des d'un bancal d'oliveres

La passejada poètica que s’inicia en la huitava de sant Joan, ni vol ser exhaustiva, ni ho pretén, només vol mostrar que l’univers poètic proper i casolà és molt més ric i dens del que qualsevol pot pensar. Si no, ja ho anirem veient, a poc a poc, a mesura que ens endinsem pels camins i se’ns encomanen els seus paisatges.